YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG

Cty Hoà Bình

Cty Hoà Bình

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá, giỏi, nhiều sinh viên vẫn đang chật vật tìm việc hoặc phải làm trái ngành với mức thu nhập thấp. Trong khi đó, tuyển dụng nhân sự chất lượng cao luôn là bài toán khó với rất nhiều doanh nghiệp. 


                     TS.Bùi Quang Xuân_Phó Hiệu trưởng trao đổi cùng BGĐ CTY Gỗ Hoà Bình
 
Nhà tuyển dụng luôn chú đến đến các ứng viên có tấm bằng khá nhưng có kỹ năng mềm và ngoại ngữ tốt, so với các ứng viên khác có tấm bằng ưu nhưng thiếu đi những kỹ năng cần thiết để hòa nhập trong môi trường doanh nghiệp.

 Các doanh nghiệp không phủ nhận bằng cấp đẹp là một lợi thế lớn cho các bạn sinh viên. 


                  TS.Bùi Quang Xuân_Phó Hiệu trưởng ký hợp tác chiến lược cùng Cty Đại Hùng Anh
 
Tuy nhiên các doanh nghiệp không bao giờ tuyển dụng chỉ dựa vào bằng cấp. Những bạn trẻ chứng tỏ được thái độ làm việc tốt, tinh thần ham học hỏi, nền tảng kiến thức và kỹ năng mềm luôn là lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp.

                                  TS.Bùi Quang Xuân_Phó Hiệu trưởng  làm việc tại Cty VEDAN
 
Tuy nhiên, trong quan điểm của nhà tuyển dụng, kiến thức hay bằng đại học không phải là yếu tố quyết định việc bạn có được nhận vào làm việc hay không. Ứng viên được chọn lựa có thể không phải là người giỏi nhất nhưng luôn là người phù hợp nhất với công việc và vị trí được giao.

Phòng Quan hệ Doanh Nghiệp.