Thư mời tham dự “Khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp 2016”


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

THƯ MỜI

Về việc tham dự “Khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp 2016”.
 
     Kính gửi: Ban lãnh đạo các Doanh nghiệp.
 
Thực hiện  quyết định số 11600/QĐ-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc giao kế hoạch trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2016. Căn cứ công văn Số:02/TTTV ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Đầu tư và Thương mại - Trường Cao đẳng Kinh tế Đối Ngoại về việc phối hợp tổ chức “Khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp 2016”.
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai phối hợp cùng với Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Đầu tư và Thương mại thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế Đối Ngoại tổ chức “Khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp 2016” cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
1.      Đối tượng tham dự: Các chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghiệp được ưu tiên phát triển và công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2.      Thời gian: Ngày 10&11 tháng 5 năm 2016 (Học 05 ngày, tập trung học lý thuyết 02 ngày).
   - Sáng : 7h30 -11h00
   - Chiều: 13h30 – 16h30
3.      Địa điểm:  Phòng học lý thuyết Nhà G (Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Đường Nguyễn Khuyến, Khu phố 5, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai)
4.      Nội dung chương trình đào tạo:
-         Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp.
-         Chuyên đề 2: Kỹ năng quản trị dành cho lãnh đạo doanh nghiệp.
-         Chuyên đề 3: Kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng trong kinh doanh.
-         Chuyên đề 4: Quản trị marketing và ứng dụng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
-         Chuyên đề 5: Quản trị chiến lược, nhân sự và sản xuất, chiến lược trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.
-         Chuyên đề 6: Quản trị tài chính trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.
5.      Giảng viên: Do tiến sĩ, thạc sĩ , chuyên gia tư vấn doanh nghiệp giảng dạy
6.      Cấp giấy chứng nhận: Do Trường Cao đẳng Kinh tế Đối Ngoại cấp (Học viên mang theo 02 hình 3x4)
7.      Kinh phí: Học viên học miễn phí (Bao gồm tài liệu, giáo trình…)
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai trân trọng kính mời Doanh nghiệp cử đại diện đến tham gia “Khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp 2016”.
 
Mọi thông tin trao đổi vui lòng liên lạc:
       Mr. Vũ Vi Minh Quân -  Chuyên viên Phòng Quan hệ Doanh nghiệp.
       Điện thoại: 0937.512.869 - 0616.252.899
       Email: vuviminhquan@dntu.edu.vn.
Trân trọng !
 
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký) 
  
TS. Đoàn Mạnh Quỳnh