THÔNG BÁO GIỚI THIỆU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2021 -2022

TT

TT


 

THÔNG BÁO GIỚI THIỆU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2021 -2022

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch Phòng QHDN & ĐTKN năm học 2021 – 2022, nay Phòng QHDN & ĐTKN thông báo như sau:
1.     Đối tượng giới thiệu thực tập
        Sinh viên năm cuối Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
2.     Yêu cầu
        Đã hoàn thành các môn học theo yêu cầu của Khoa chuyên ngành, được lãnh đạo Khoa cho phép đi thực tập theo thời gian đăng ký.
3.     Hướng dẫn đăng ký giới thiệu đăng ký thực tập
       Sinh viên có 2 hai hình thức đăng ký thực tập như sau:
       a.     Sinh viên tự tìm kiếm đơn vị thực tập
Sinh viên chủ động tìm kiếm đơn vị thực tập có thời gian, địa điểm và yêu cầu phù hợp với nội dung thực tập. Sau đó sinh viên gửi thông tin đơn vị thực tập, thời gian thực tập về phòng Quan hệ Doanh nghiệp để được hỗ trợ nhận giấy giới thiệu thực tập
       b.    Nhà trường giới thiệu đơn vị thực tập
Nếu sinh viên không tìm được đơn vị thực tập, Nhà trường sẽ giới thiệu đơn vị thực tập cho 100% sinh viên đăng ký, đúng với chuyên ngành đang theo học.
Lưu ý:  Trong trường hợp sinh viên tự ý bỏ, hoặc thay đổi đơn vị thực tập sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật do Nhà trường đưa ra.
4.     Hình thức cấp giấy giới thiệu đơn vị thực tập
      a.     Đối với sinh viên đã có đơn vị thực tập

Cách 1: Sinh viên trực tiếp liên hệ bộ phận 1 cửa DNTU để được cấp giấy giới thiệu thực tập
Cách 2: Sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Quan hệ Doanh nghiệp để được cấp giấy giới thiệu thực tập.
Cách 3: Sinh viên điền theo form: http://goo.gl/forms/o6P5F83DPS để được cấp giấy giới thiệu thực tập
   
5.    Biểu mẫu hồ sơ thực tập
Tất cả sinh viên khi thực tập phải hoàn thành các biểu mẫu đánh giá sau đây mới được công nhận hoàn thành thực tập tốt nghiệp
1. Phiếu khảo sát dành cho cán bộ hướng dẫn thực tập tải tại đây
2. Phiếu đánh giá kết quả thực tập tải tại đây
Các biểu mẫu trên gửi về Phòng Quan hệ Doanh nghiệp chậm nhất 07 ngày sau khi hoàn thành khóa thực tập.
3. Giấy xác nhận tiếp nhận sinh viên thực tập tải tại đây. Gửi về Phòng Quan hệ Doanh nghiệp chậm nhất 07 ngày sau khi đơn vị thực tập tiếp nhận.

Thông tin chi tiết về việc hỗ trợ đơn vị thực tập xin liên hệ Phòng Quan hệ Doanh nghiệp và Đào tạo Kỹ năng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, hoặc liên hệ số điện thoại 0616252899 gặp cô Hạnh Tâm, email: vuthihanhtam@dntu.edu.vn