Chương trình "Hội thảo nâng cao kỹ năng giao tiếp và tự tin trước đám đông cho sinh viên DNTU"

tb

tb

Phòng Quan hệ Doanh nghiệp và Đào tạo Kỹ năng phối hợp cùng công ty Lời Nói Gói Vàng tổ chức Hội thảo "Nâng cao kỹ năng giao tiếp & Tự tin trước đám đông cho sinh viên DNTU" như sau:


1.      Mục đích:
-    Nâng cao kỹ năng giao tiếp cho sinh viên;
-    Giúp sinh viên rèn luyện các phương pháp để tự tin trước đám đông;
-    Xây dựng văn hóa giao tiếp chuẩn mực cho sinh viên;
2.      Thời gian & địa điểm
-    Thời gian: từ 09h00 – 11h00 thứ năm ngày 15/9/2016;
-    Địa điểm: Phòng họp 03, tầng 2, Trung tâm Thông tin Thư viện, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.
3.      Diễn giả
-    Ông Phan Phúc Thắng – Giám đốc công ty Lời Nói Gói Vàng – MC chương trình “Cười Xuyên Việt”