Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai và Trung tâm Prex (Nhật Bản) làm việc tại DNTU

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai và Trung tâm Prex (Nhật Bản) làm việc tại DNTU

Ngày 9-9-2017 Ban giám Hiệu trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU) đã tiếp đoàn công tác của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai và Trung tâm giao lưu nguồn nhân lực Thái Bình Dương PREX Nhật Bản tới tham quan và làm việc về kế hoạch hợp tác giữa các đơn vị.

TS. Trần Đức Thuận - Phó Hiệu trưởng (thứ 3 trái qua) đại diện DNTU làm việc với Trung tâm Prex và BQL các KCN tỉnh Đồng Nai

Giám đốc Phòng Quốc tế và Giám đốc Kinh doanh Trung tâm Prex (thứ 3, 4 từ trái qua) làm việc tại DNTU

Đoàn tham quan đã bày tỏ những ấn tượng sâu sắc về sự phát triển và tầm vóc hiện đại của DNTU ngay từ những bước chân đầu tiên tới trường. Sau khi được giới thiệu về chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, đặc biệt là của Khoa Điện - Điện tử - Cơ khí và xây dựng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Trung tâm Prex (Nhật Bản) mong muốn trường Đại học Công nghệ Đồng Nai sẽ tham gia và hưởng thụ các lợi ích từ Dự án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp sản xuất tại tỉnh Đồng Nai do Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai và Trung tâm giao lưu nguồn nhân lực Thái Bình Dương PREX Nhật Bản thực hiện dưới sự tài trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Jica tài trợ.

Đoàn tham quan cơ sở vật chất và trang thiết vị thực hành của sinh viên

Dự kiến trong thời gian tới Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai và Trung tâm giao lưu nguồn nhân lực Thái Bình Dương PREX Nhật Bản sẽ tiếp tục kết nối để triển khai các hợp tác đã được đặt ra tại chuyến tham quan lần này.

Một số hình ảnh lưu niệm của đoàn làm việc:

Tuyết Lan - Phòng Truyền thông