Thư mời tham gia “Lớp tập huấn nâng cao Kỹ năng quản trị doanh nghiệp năm 2015”

TM

TM


           
Lưu ý: Học viên tham gia lớp học mang theo 02 hình 3x4 để làm giấy chứng nhận.