Thông tin khảo sát về chương trình Đào tạo Kỹ năng mềm

Thông tin khảo sát về chương trình Đào tạo Kỹ năng mềm
Thân gửi các bạn sinh viên và cựu sinh viên!

Chương trình đào tạo kỹ năng mềm đã đồng hành với các em trong thời gian qua, bước đầu đã tạo dựng được thương hiệu cho trong các bạn sinh viên DNTU. Để có thêm cơ sở để nâng cao chất lượng đào tạo, điều chỉnh hoạt động giảng dạy.
Kính mong các bạn bớt chút thời gian để hỗ trợ Phòng hoàn thành bảng hỏi dưới đây.
Trân trọng!