Thông báo nhận thẻ Thành viên CGV

thông báo

thông báo

Vừa qua  Phòng Quan hệ Doanh nghiệp đã hỗ trợ các bạn sinh viên đăng ký làm thẻ thành viên CGV tại Trường.
Nay Phòng Quan hệ Doanh nghiệp thông báo tới các bạn sinh viên đã đăng ký làm thẻ thành viên CGV vui lòng liên hệ trực tiếp cô Tâm Phòng quan Hệ Doanh nghiệp để nhận thẻ.
Thời gian nhận thẻ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/01/2016

Chi tiết liên hệ: Phòng Quan hệ Doanh nghiệp Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai địa chỉ: KP5, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, ĐN. ĐT: 0616.252.899 gặp cô Tâm email: vuthihanhtam@dntu.edu.vn