Thông báo khai giảng các khóa tiếng Nhật sơ cấp, N5

                                                                                                                   

                                
                   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                    Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2016 
 
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức các lớp học tiếng Nhật trình độ sơ cấp tại DNTU
 
Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2015 – 2016 được Hiệu Trưởng xét duyệt; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Phòng Quan hệ Doanh nghiệp. Căn cứ kế hoạch
số: 90/KH-QHDN về việc tổ chức các khóa học tiếng Nhật thu phí trình độ sơ cấp, N5 được Hiệu trưởng xét duyệt, với mục đích đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu tiếng Nhật của sinh viên, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp Nhật Bản trong khu vực, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo khai giảng các khóa học tiếng Nhật như sau:
Trình độ sơ cấp 01:
Ø Đối tượng: Học viên muốn làm quen với tiếng Nhật
Ø Lịch học: Học vào các buổi tối 2, 4, 6 trong tuần từ 18h00 – 20h15
Trình độ sơ cấp 02 – Luyện thi N5:
Ø Đối tượng: Học viên đã làm quen với tiếng Nhật có nhu cầu đạt trình độ tương đương N5.
Ø Lịch học: Học vào các buổi tối 3, 5, 7 trong tuần từ 18h00 – 20h15
Thông tin chung
Ø Thời gian khai giảng: Tháng 03/2016
Ø Thời lượng: 30 buổi/ 01 khóa
Ø Giảng viên: có kinh nghiệm luyện thi, phương pháp học tập hiện đại
Ø Có cơ hội tiếp xúc, giao tiếp với người bản xứ.
Ø Được giới thiệu việc làm tại các công ty Nhật Bản trong khu vực
Ø Hỗ trợ thủ tục làm việc tại Nhật Bản với các đối tác của DNTU
Ø Địa điểm học: Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, đường Nguyễn Khuyến, KP5, P.Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
Học phí: 1.500.000vnđ/ 01 học viên/ 01 khóa học.
Sinh viên có nhu cầu tham gia lớp học đăng ký tại:
-         Phòng Quan hệ Doanh nghiệp, TT TT Thư viện Đại học Công nghệ Đồng Nai, KP5, P.Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
-         Đăng ký trực tuyến tại website: http://goo.gl/forms/IMiJtkIx0t
-         Điện thoại 0616 252 899 gặp thầy Tuấn Anh
Phòng Quan hệ Doanh nghiệp thông tin đến sinh viên về nội dung thông báo trên./.
 
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG QHDN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
ThS. Nguyễn Đình Thuật

 
Nơi nhận:
-          BGH báo cáo;
-          VP Khoa;
-          Lưu P.QHDN;