Thông báo kết quả thi kỹ năng mềm ngày 24/6/2016

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KỸ NĂNG MỀM
ĐỢT THI 24/6/2016

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-ĐHCNĐN về việc công nhận kết quả thi cấp chứng chỉ kỹ năng mềm ngày 24/6/2016, công nhận kết quả cho 346 thí sinh có tên trong danh sách đính kèm.
Thí sinh có kết quả "Đạt" sẽ được cấp chứng chỉ kỹ năng theo quy định của Nhà trường.
Thí sinh có kết quả "Chưa đạt", theo dõi lịch ôn thi tại website, đóng lệ phí thi lại tại phòng Kế Toán - Tài chính, và chỉnh sửa hồ sơ thi lại tại Phòng Quan hệ Doanh nghiệp trước ngày 10/8/2016. Thời gian thi lại dự kiến: Đầu tháng 9/2016
Link kết quả: xem tại đây.