Thông báo hướng dẫn đăng ký kỹ năng mềm

Thông báo hướng dẫn đăng ký kỹ năng mềm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM ĐỐI VỚI SINH VIÊN

 
Kỹ năng mềm là khóa học bắt buộc, được cấp chứng chỉ và là điều kiện tốt nghiệp của tất cả sinh viên chính qui thuộc Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo DNTU thông tin đến sinh viên về các nội dung  như sau:
1.  Nội dung chương trình
a. Điều kiện hoàn thành Khóa học:
Sinh viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học với đầy đủ những điều kiện sau đây:
-       Hoàn thành tất cả các kỹ năng được quy định tại mục (1.b)
-       Vượt qua được kỳ thi phỏng vấn xin việc do Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức.
b. Các kỹ năng:
 Khóa học Kỹ năng mềm được chia làm 2 kỹ năng:
-       Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm
-       Kỹ năng phỏng vấn và hồ sơ xin việc
2. Đăng ký học:
a. Điều kiện đăng ký:
-       Môn học “Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm” sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ hai có thể đăng ký theo học
-       Môn học “Kỹ năng phỏng vấn và hồ sơ xin việc” chỉ dành cho sinh viên năm thứ ba hoặc thứ tư và đã hoàn thành môn học “Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm”
Lưu ý: Đối với sinh viên năm 3 và sinh viên năm 4 chưa học chương trình kỹ năng mềm, thì đăng ký môn học “kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm” mới tiếp tục đăng ký môn học “Kỹ năng phỏng vấn và hồ sơ xin việc”.
b. Phương thức đăng ký
Sinh viên đăng nhập vào trang http://daotao.dntu.edu.vn  làm theo hướng dẫn để đăng ký học phần.
3. Giảng viên và đối tác tham gia đào tạo:
Khóa học Kỹ năng mềm được Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai liên kết với Hội Doanh nhân trẻ Tỉnh Đồng Nai và các doanh nhân, diễn giả nổi tiếng trong và ngoài tỉnh giảng day.
3. Kế hoạch đào tạo, thi và cấp chứng chỉ
a. Kế hoạch đào tạo:
Vào mỗi học kỳ Nhà trường căn cứ vào tiến độ đào tạo sẽ mở các lớp Kỹ năng mềm, sinh viên theo dõi việc mở lớp tại tài khoản cá nhân để lựa chọn lớp học phù hợp.
b. Thi và cấp chứng chỉ
-       Sinh viên tham dự kỳ thi phỏng vấn xin việc sau khi đã hoàn thành các kỹ năng, chương trình đào tạo và kỳ thực tập tốt nghiệp.
-       Nhà trường sẽ thành lập hội đồng thi mời các Đại diện doanh nghiệp vào đánh giá kỹ năng phỏng vấn và hồ sơ xin việc của sinh viên. Sinh viên sẽ thi bằng hình thức vấn đáp thông qua việc trả lời các câu hỏi được hội đồng đặt ra.
-       Sinh viên vượt qua kỳ thi Kỹ năng mềm nếu đạt kết quả từ 70  điểm trở lên được Trường cấp chứng chỉ hoàn thành Khóa học Kỹ năng mềm. Trường hợp không vượt qua được kỳ thi sẽ đăng ký thi lại vào các khóa thi sau.
4. Học phí:
Học phí, phí thi lại và phí cấp chứng chỉ kỹ năng theo quy định của Trường.
Địa chỉ liên hệ:
Khoa Kỹ năng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (điện thoại: 061. 6538167)