Thông báo chương trình học bổng "Lương Văn Can 2015"

 
Ø  Tiêu chí xét học bổng:
Học bổng sẽ được trao cho các ứng viên phù hợp và xứng đáng, dựa trên học lực, thành tích học tập, mục tiêu học tập và gia cảnh của ứng viên đáp ứng các tiêu chí đã nêu. Cụ thể, một ứng viên thành công cần:
-         Thể hiện rõ ràng, mạch lạc mục tiêu của bản thân trong học tập và trong cuộc sống;
-         Thể hiện quá trình cố gắng và nỗ lực của bản thân để đạt được những mục tiêu đề ra;
-         Thể hiện tố chất lãnh đạo và mong muốn, khả năng đóng góp cho cộng đồng;
-         Chứng minh hoàn cảnh khó khăn của gia đình và/ hoặc bản thân, cần có sự hỗ trợ để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn;
-         Thể hiện mong muốn tiếp tục sự nỗ lực trong thời gian nhận học bổng, và sau này.
Ø  Hồ sơ học bổng gồm có:
1.     Đơn đăng ký học bổng (theo mẫu)
2.     Bảng điểm Đại học/ Cao đẳng cho đến Học kỳ gần nhất, có chứng nhận của Trường.
3.     01 thư trình bày nguyện vọng (không quá 02 trang giấy A4 đánh máy, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, tiếng Việt có dấu). Trong thư này, ứng viên cần thể hiện mình xứng đáng nhận Học bổng. Theo đó, ứng viên cần nêu rõ (nhưng không giới hạn trong) những điểm sau:
-     Năng lực học tập của bản thân; Các chương trình giáo dục Đại học/ Cao đẳng mà bạn theo đuổi và lý do; Mục tiêu nghề nghiệp tương lai; Tham gia hoặc kinh nghiệm lãnh đạo trong các hoạt động ở trường lớp, các hoạt động cộng đồng, kinh nghiệm làm việc (nếu có, ví dụ làm việc bán thời gian hoặc tình nguyện); Ý chí phấn đấu trong học tập và cuộc sống;…
4.     02 thư giới thiệu:
-         01 thư giới thiệu từ giảng viên làm rõ học lực và khả năng học tập của ứng viên (theo mẫu);
-         01 thư giới thiệu của địa phương.
5.     Giấy khen, giấy chứng nhận các thành tích về học tập, hoạt động ngoại khóa, kinh nghiệm làm việc của ứng viên (bản sao, không cần công chứng).
6.     Bản sao bằng Tốt nghiệp THPT, học bạ có chứng nhận của địa phương
7.     Bản sao Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có).
      Ghi chú: Sinh viên làm hồ sơ theo mẫu gửi về Phòng Quan hệ Doanh nghiệp.
Thời gian hoàn thành hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/7/2015
      Địa điểm nộp hồ sơ:
      Phòng Quan hệ Doanh nghiệp Tầng trệt, Trung tâm Thông tin – Thư viện
      Điện thoại : 0616.252.899 ; Hotline : 090.161.3738 (Cô Mai)