Thông báo! Về việc vay vốn quỹ khuyến học và khởi nghiệp đợt 2 năm 2019 - 2020

Thông báo! Về việc vay vốn quỹ khuyến học và khởi nghiệp đợt 2 năm 2019 - 2020
Quỹ Khuyến học và Khởi nghiệp kính gửi các em Quyết định về việc cho vay vốn lãi suất 0% đợt 2 cho sinh viên chính quy có hoàn cảnh khó khăn trong học kỳ III năm học 2019 - 2020 (theo file đính kèm).
Mọi thắc mắc hay phản hồi trên fanpage Phòng Quan hệ Doanh nghiệp & Phát triển kỹ năng.
Chi tiết bài viết được đăng tải trên trang : 

 https://www.facebook.com/QHDNDTKN/posts/1033496280378050