Thông báo Danh sách Hội đồng thi cấp chứng chỉ kỹ năng mềm ngày 26/8/2016

TB

TB

THÔNG BÁO
Danh sách Hội đồng thi cấp chứng chỉ kỹ năng mềm ngày 19/8/2016

Phòng Quan hệ Doanh nghiệp & Đào tạo Kỹ năng thông báo danh sách phòng thi đến các sinh viên tham dự đợt thi cấp chứng chỉ kỹ năng mềm ngày 26/8/2016:
- Danh sách Ca thi, phòng thi, công ty phỏng vấn xem tại đây.
- Danh sách thí sinh dự thi, thời gian thi xem tại đây.
Lưu ý: sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân, có mặt tại hội đồng thi trước 30' so với thời gian thi dự kiến, ăn mặc theo quy định của buổi phỏng vấn.
Trân trọng.