THÔNG BÁO CHIÊU SINH MỞ LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Chiêu sinh

Chiêu sinh

1. Mục tiêu đào tạo khóa học nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: - Bổ sung cho học viên kiến thức về Địa lý, Lịch sử, Văn Hóa, Kinh tế - Xã hội, Chính trị của Việt Nam. Rèn luyện các kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch cho học viên tác nghiệp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. - Trang bị cho học viên kiến thức về du lịch và nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. - Bổ sung điều kiện về chứng chỉ cho học viên để được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch.
  

 
2.   Đối tượng đào tạo: Sinh viên năm cuối tại Nhà trường và các học viên bên ngoài.
     - Hệ 01 tháng: Học viên là những sinh viên năm cuối, người có bằng tốt nghiệp Đại học ngành Du lịch trở lên nhưng không phải là chuyên ngành hướng dẫn du lịch.
     - Hệ 02 tháng: Học viên là những sinh viên năm cuối, người có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng ngành Du lịch không phải phải chuyên ngành Hướng dẫn du lịch hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn.
     - Hệ 03 tháng : Học viên là những sinh viên năm cuối, những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành khác hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các khối ngành Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật kinh tế
3.   Thời gian học: Thời gian học nguyên ngày thứ 7, ngày chủ nhật hoặc các buổi tối trong tuần (chúng tôi sẽ thông báo về thời gian và địa điểm học đến từng học viên).
4.   Địa điểm: Phòng học lý thuyết (Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Khu phố 5, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai).
5.   Học phí lớp học:
     - Hệ 01 tháng: 2.450.000đ (Hai triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng)
     - Hệ 02,03 tháng: 3.150.000đ (Ba triệu một trăm năm mươi ngàn đồng)
6.   Giảng viên:
     - Là những giảng viên giàu kinh nghiệm từ Bộ môn Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn, Khoa Quản trị Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
7.   Chứng chỉ: 
     - Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai cấp theo quy định của Tổng cục du lịch (Theo quyết định số 1190/TCDL-LH của Tổng cục Du lịch).
8. Đăng ký
 Học viên tham gia lớp học tải mẫu đơn đăng ký tại đây và gửi về Phòng Quan Hệ Doanh nghiệp Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
      Mr. Vũ Vi Minh Quân -  Chuyên viên Phòng Quan hệ Doanh nghiệp.
      Điện thoại: 0937.512.869 or 0616.252.899
     Email: vuviminhquan@dntu.edu.vn
 
Trân trọng !
 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 TS. Đoàn Mạnh Quỳnh