Kế hoạch tổ chức lễ ra mắt “Hội Cựu sinh viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”

Cựu sinh viên

Cựu sinh viên

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2014 – 2015 được Hiệu Trưởng xét duyệt; Nhằm mục đích kết nối hoạt động của Cựu sinh viên với Nhà trường.
 
KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức lễ ra mắt “Hội Cựu sinh viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai”
 
 1. Mục đích:
 • Gặp mặt đại diện chi Hội Cựu sinh viên các Khoa.
 • Thông qua các điều lệ Hội Cựu sinh viên.
 • Quyết định thành lập Hội Cựu sinh viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
 • Bầu ban chấp hành Hội Cựu sinh viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
 • Thông qua kế hoạch sinh hoạt của Hội, kế hoạch hoạt động của ban chấp hành Hội.
 1. Thời gian: 08h30 – 10h30, chủ nhật, ngày 28/12/2014
 2. Địa điểm: Phòng họp 3, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
 3. Thành phần tham dự:
 • Ban Giám hiệu.
 • Giảng viên phụ trách Ban liên lạc Chi Hội Cựu sinh viên các Khoa.
 • Đại diện Chi Hội Cựu sinh viên các Khoa (Mỗi Khoa 15 Cựu sinh viên)
 • Phòng Quan hệ Doanh nghiệp.
 • Tổng số lượng tham dự: 120 người.
 
 1. Thành phần Ban Tổ chức:
 • TS. Nguyễn Hà Bằng – Phó Hiệu trưởng.
 • Phòng Quan hệ Doanh nghiệp.
 • Phòng Hành chính – Tổng hợp.
 1. Chương trình làm việc:
             08:30 – 08:45:  Đón tiếp, văn nghệ khai mạc.
             08:45 – 09h00:  Phát biểu Ban Giám hiệu.
             09:00 – 09:15:   Lấy ý kiến đóng góp về điều lệ, kế hoạch hoạt động Hội từ đại biểu.
             09:15 – 09:30:   Bầu ban chấp hành Hội.
             09:30 – 09:50:   Giải lao, giao lưu văn nghệ chờ kết quả kiểm phiếu.
             09:50 – 10:00:   Ra mắt Ban chấp hành Hội.
            10:00 – 10:10:   Thông qua quyết định thành lập Hội, Ban chấp hành Hội.
            10:10 – 10:15:   Bế mạc.
            10:15 – 10:30:   Ban chấp hành Hội làm việc.
                                                                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                                                                  
                                                                                                (Đã ký)
 
                                                                          ThS. Nguyễn Đình Thuật