Hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và Công ty Sản Xuất Sunluxe

Hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và Công ty Sản Xuất Sunluxe
Sáng ngày 27/5/2020 tại Công ty Sản xuất Sunluxe, Trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai đại diện là Thầy Vũ Vi Minh Quân - Phó trưởng phòng cùng chuyên viên Phòng Quan hệ Doanh nghiệp & Phát triển Kỹ năng đã có buổi làm việc với Đại diện Công ty Sản xuất Sunluxe về việc kiến tập, thực tập và việc làm cho sinh viên các ngành liên quan tại công ty

 
Tại buổi làm việc cùng đại diện phía công ty là Ông Patrick Lui, Quản lý sản xuất và Phòng Nhân sự cũng đã chia sẽ các mong muốn được cùng hợp tác trong việc tạo điều kiện cho sinh viên các ngành điện - điện tử, cơ khí và một số ngành liên quan có cơ hội tham quan, kiến tập, thực tập và làm việc tại công ty.
 

Đại diện DNTU trong buổi hợp tác với doanh nghiệp 
 
Kết thúc buổi làm viêc, Đại diện doanh nghiệp đã có nhiều chia sẻ thiết thực về vấn đề liên quan đến việc kết nối, tạo điều kiện để sinh viên tham quan kiến tập, thực tập tại công ty. Doanh nghiệp cũng đưa ra các nền tảng phát triển và lợi ích khi sinh viên được thực tập và làm việc tại doanh nghiệp.
 


 
Phòng QHDN&PTKN