Danh sách sinh viên nhận học bổng "Chạm tới ước mơ"

Sau khi được trung tâm Mỹ Việt xét duyệt, 5 ứng viên sau đã vượt qua hơn 20 ứng viên khác nhận học bổng tiếng Anh tại trung tâm Mỹ Việt trị giá 2.000.000vnđ:
1. Đinh Quang Tú-14DTA01- MSSV: 1406598- DT: 01669.088.033
2. Nguyễn Thị Thúy Diệu- MSSV: 1205604 - DT: 0168.759.3524
3. Nguyễn Thị Phượng- MSSV: 1202536- DT: 0907.947.766
4. Nguyễn Thị Thảo - MSSV: 1202537- DT: 01212.14.18.87
5. Nguyễn Ngoc Thông- MSSV: 1407485- DT: 01689.373.885