Sinh viên ngành Điện, Điện tử, Ô tô tham gia phỏng vấn cùng Công ty TNHH Hangdo Vina tại trường

Liên kết đào tạo và hợp tác việc làm giữa trường đại học và doanh nghiệp là hoạt động cần thiết để giải quyết thực trạng chênh lệch giữa nhu cầu của doanh nghiệp và sự đáp ứng của nhà trường. Hướng đến mục tiêu đào tạo 100% sinh viên có việc làm sau khi trường, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai triển khai liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong công tác đào tạo sinh viên và tạo điều kiện việc làm cho sinh viên mới ra trường.
Trung tuần tháng 6 vừa qua phòng đã phối hợp cùng Công ty TNHH Hangdo Vina tổ chức buổi phỏng vấn cho các em sinh viên ngành Điện, Điện tử và Ô tô thuộc khoa Điện, Điện tử, Cơ khí và Xây dựng.
Thông qua buổi phỏng vấn này, các em sinh viên cũng có thêm kinh nghiệm trước khi tốt nghiệp ra trường. Bên cạnh đó cũng mở thêm cho các em các cơ hội được tiếp cận với doanh nghiệp khi còn đang theo học tại trường
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi phỏng vấn