DNTU ĐỒNG HÀNH CÙNG TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG ĐỒNG NAI

VIỄN THÔNG ĐỒNG NAI

VIỄN THÔNG ĐỒNG NAI

 
DNTU  ĐỒNG HÀNH CÙNG TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG ĐỒNG NAI

 
 
                               Văn phòng Tập Đoàn Viễn Thông Đồng Nai

Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai  luôn đặt đào tạo theo yêu cầu Doanh nghiệp là phương châm để sinh viên tiếp cận với thực tiễn tốt nhất. TS Bùi Quang Xuân đã liên kết cùng Tập Đoàn Viễn Thông Đồng Nai đồng hành cùng nhà trường trong việc đào tạo cho sinh viên các kỹ năng theo nhu cầu doanh nghiệp.                                            
Viễn thông Đồng Nai được thành lập trên cơ sở tách ra từ Bưu điện tỉnh Đồng Nai cũ và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 01/01/2008. Viễn thông Đồng Nai là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc VNPT, có chức năng: tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng sửa chữa mạng viễn thông; cung cấp các dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh...
 

                    TS Bùi Quang Xuân làm việc cùng Ông Dương Hải Sơn_Phó phòng Tổ Chức Cán Bộ

Qua trao đổi cùng Ông Dương Hải Sơn_ Phó phòng TC-CB sẽ cùng nhà trường đưa sinh viên tham quan và thực tập tại Viễn Thông Đồng Nai. Cùng tham gia vào giảng dạy để sinh viên nắm rõ và vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

Minh Quân.