Thông báo học bổng "SeAH đồng hành cùng sinh viên DNTU"

Seah

Seah

THÔNG BÁO

Chương trình học bổng “SeAH đồng hành cùng sinh viên DNTU” năm 2016
Căn cứ vào Biên bản thỏa thuận tài trợ học bổng cho sinh viên học giỏi và sinh viên nghèo vượt khó giữa Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai với Công ty TNHH Thép SeAH Việt ngày 11 tháng 11 năm 2016;

Nhằm khuyến khích sinh viên đã cố gắng đạt thành tích cao trong học tập,  Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai phối hợp cùng Công ty TNHH Thép SeAH Việt tổ chức chương trình học bổng “SeAH đồng hành cùng sinh viên DNTU” năm 2016. Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Là sinh viên hệ chính quy bậc Cao đẳng - Đại học năm 2 đến năm 4 tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

2. Nội dung số lượng học bổng:

- Số học bổng: 10 suất

- Loại học bổng: toàn phần

- Trị giá học bổng: 7.500.000đ (Bảy triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

3. Phân bổ học bổng:

- Khoa Điện, Điện Tử, Cơ khí và Xây Dựng: 02 sinh viên 

- Khoa Thực phẩm, Môi trường và Điều dưỡng: 02 sinh viên 

- Khoa Ngoại ngữ: 02 sinh viên

- Khoa Kế toán-Tài chính: 02 sinh viên

- Khoa Công Nghệ Thông Tin: 01 sinh viên

- Khoa Quản trị: 01 sinh viên

4. Tiêu chí xét học bổng:

- Kết quả học lực từ 7.5 trở lên.

- Hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số, miền núi có tinh thần vượt khó học tập (có giấy xác nhận địa phương).

- Hoàn cảnh khó khăn chưa đóng tiền học phí kì II năm 2016 – 2017

5. Mục đích trao học bổng:

- Dùng để đóng tiền học phí học kì II năm học 2016 - 2017

6. Hồ sơ học bổng bao gồm: (file đính kèm)

- Đơn xin dự tuyển học bổng (theo mẫu BM-HB SeAH-01)

- Biên bản họp lớp đánh giá sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (theo mẫu BM-HB SeAH-02)

- Biên bản xét học bổng của Khoa (theo mẫu BM-HB SeAH-03)

- Bản cam kết sử dụng tiền học bổng vào mục đích học tập (theo mẫu BM-HB SeAH-04)

- Bảng điểm năm học hiện hành

- Các giấy tờ chứng nhận (bản photo)

- Thẻ sinh viên

- Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ghi chú:

- Các lớp tự đánh giá bình xét sinh viên trong lớp gửi về Khoa. Khoa đánh giá và đề cử sinh viên của Khoa theo số lượng học bổng đã phân bổ.

- Nộp kèm theo biên bản bình xét và đánh giá của Lớp và Khoa về Phòng Quan hệ Doanh nghiệp & Đào tạo kỹ năng để làm cơ sở trao học bổng.

- Thời gian gửi danh sách và hồ sơ: Ngày 24-11-2016

- Thời gian trao học bổng: Ngày 01-12-2016 tại Phòng họp 03 - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Đề nghị các Lãnh đạo Khoa, Phòng ban, Trung tâm, cố vấn học tập các lớp thông báo đến sinh viên tham gia chương trình./.

 

Hồ sơ học bổng tải tại đây