MM Mega Market Việt Nam sẽ trao học bổng cho sinh viên DNTU

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU) hiện nay đang được doanh nghiệp trong tỉnh đánh giá cao về năng lực làm việc chuyên môn, thái độ và kỹ năng làm việc. và được coi là nguồn nhân lực thiết yếu cho nhu cầu duy trì và phát triển hoạt động của doanh nghiệp trong tỉnh và khu vực.

Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam (MMVN) đồng hành cùng DNTU hỗ trợ cho sinh viên hoàn thành chương trình học với kết quả tốt nhất thông qua chương trình học bổng, huấn luyện thêm kỹ năng và mang lại cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp cho sinh viên DNTU tại các chi nhánh của MMVN, cụ thể xem kế hoạch như bên dưới:

Hệ thống MM Mega Market

Sinh viên đáp ứng các yêu cầu như trong thông báo của MMVN thì hãy liên hệ Phòng Quan hệ doanh nghiệp & Phát triển kỹ năng, gặp thầy Nguyễn Thanh Sang qua SĐT: 0784992667, E-mail: nguyenthanhsang@dntu.edu.vn để nộp hồ sơ trước 15/5/2021.
 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG