Tập đoàn CitiGroup Việt Nam tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên: QC, CI, Engineer, kỹ sư làm màu SQE, nhân viên theo dõi đơn hàng SCP

Mẫu ứng tuyển và thông tin chi tiết xem thêm tại đây.