Ocean Bank Đồng Nai thông báo tuyển dụng

Ocean Bank

Ocean Bank

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Căn cứ nhu cầu mở rộng kinh doanh, Ocean Bank Đồng Nai thông báo tuyển dụng các vị trí như sau:

1.Phó giám đốc Chi nhánh

Yêu cầu công việc:
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán; Tài chính ngân hàng, Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh.
 • Có 05 kinh nghiệm trở lên làm việc việc trong lĩnh vực Ngân hàng, trong đó tối thiều 03 năm làm việc tại các vị trí quản lý.

2.Chuyên viên quản lý quan hệ khách hàng – phòng Khách hàng Doanh nghiệp

Yêu cầu:
 • Trình độ học vấn:Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên trên đại học), các ngành Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Thương mại, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.
 • Ngoại ngữ: Bằng B tiếng anh (ưu tiên cử nhân Anh ngữ)
 • Kinh nghiệm: tối thiểu 01 năm làm việc ở vị trí Chuyên viên tín dụng/ hoặc Quản lý quan hệ KHDN.
 • Lĩnh vực tài chính Ngân hàng: tối thiểu 02 năm.
 • Kỹ năng cơ bản:Chủ đông, linh hoạt, dịch vụ khách hàng tốt. Tinh thần làm việc theo nhóm, tinh thần học hỏi cao. Khả năng bán và tư vấn các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng chuyên nghiệp. Khả năng quản lý rủi ro, quản lý mối quan hệ

3.Chuyên viên quản lý dịch vụ và dòng tiền – phòng Khách hàng Doanh nghiệp

Yêu cầu:
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên trên đại học), các ngành Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Thương mại, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.
 • Ngoại ngữ: Bằng B tiếng anh (ưu tiên cử nhân Anh ngữ)
 • Kinh nghiệm: tối thiểu 01 năm làm việc ở vị trí Chuyên viên tín dụng/ hoặc Quản lý quan hệ KHDN.
 • Lĩnh vực tài chính Ngân hàng: tối thiểu 02 năm.

4.Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh – phòng Khách hàng Doanh nghiệp

Yêu cầu:
 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, kinh tế, Tài chính-ngân hàng,…
 • Kinh nghiệm: Có 01 năm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng tài chính, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
 • Có khả năng khái quát, nắm bắt ý tưởng đảm bảo hiệu quả hoạt động. Có đóng góp vào hoạt động tập thể. Có tinh thần, đóng góp, đoàn kết làm việc tập thể.

5.Quản lý bộ phận hỗ trợ kinh doanh – phòng Khách hàng Doanh nghiệp

Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, kinh tế, Tài chính - ngân hàng, …
 • Có 02 năm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng tài chính, trong đó có ít nhất 01 năm đảm nhiệm vị trí tương đương.

6.Chuyên viên quan hệ khách hàng – phòng Khách hàng Cá nhân

Yêu cầu công việc:
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, kinh tế, Tài chính - ngân hàng, …
 • Có kinh nghiệm 01 năm làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng.
 • Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, phối hợp làm việc theo nhóm tốt
 • Có kỹ năng chăm sóc khách hàng

7.Quản lý bộ phận hỗ trợ kinh – phòng Khách hàng Cá nhân

Yêu cầu công việc:
 • Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học, chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, kinh tế, Tài chính - ngân hàng, …
 • Có 02 năm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, trong đó có ít nhất 01 năm đảm nhiệm vị trí tương đương trong ngành tài chính, ngân hàng.

8.Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh Tín dụng – phòng Khách hàng Cá nhân

Yêu cầu công việc:
 • Tốt  nghiệp  Đại  học  chuyên ngành  Marketing,  Quản  trị  kinh doanh, kinh tế, Tài chính  –  ngân hàng,
 • Tối  thiểu  01  năm  công  tác  trong lĩnh vực Ngân hàng tài chính
 • Nhanh  nhẹn,  chủ  động,  giao  tiếp tốt,  phối  hợp  làm  việc  theo  nhóm tốt,
Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ trực tiếp về địa chỉ Chi nhánh Đồng Nai (229 – 231 Đồng Khởi, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai)
Hồ sơ bao gồm:
- Thông tin ứng viên theo mẫu OceanBank (xem trên trang https://oceanbank.vn mục tuyển dụng)
Các hồ sơ giấy tờ khác sẽ được Ngân hàng yêu cầu bổ sung sau .
Ngân hàng không phản hồi với các hồ sơ không đạt yêu cầu.
Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm giao dịch Phòng Quan hệ Doanh nghiệp trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
Điện thoại: 0616252899; Email: vuviminhquan@dntu.edu.vn – Thầy Vũ Vi Minh Quân.