NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHO SINH VIÊN NĂM THỨ TƯ

Tuyển dụng

Tuyển dụng

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆPCHO SINH VIÊN NĂM THỨ TƯ
CÁC KHOA CHUYÊN NGÀNH TRƯỚC KỲ THI TỐT NGHIỆP
NĂM 2014 -2015
Mời các bạn sinh viên đã tốt nghiệp và đang học năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp đang ký danh sách tham gia chương trình doanh nghiệp tuyển dụng
CHƯƠNG TRÌNH GẮN KẾT THÀNH CÔNG – ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN” - TUẦN LỄ VẰNG TỪ 19/01/2015 – 24/01/2015

Tham gia chương trình:
  • Sinh viên được phỏng vấn trực tiếp với các doanh nghiệp và làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.
  • Bạn có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty ngay khi hoàn thành xong chương trình học.
Đăng ký tham gia từ ngày 23/12/2014 đến 18/01/2014
Thời gian phỏng vấn: từ 19/01/2014 đến 24/01/2014
Hoặc đăng ký trực tiếp tại:Trung tâm giao dịch Phòng Quan hệ Doanh nghiệp trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
Điện thoại: 0616252899; Email: vuviminhquan@dntu.edu.vn – Thầy Vũ Vi Minh Quân.      
.