LOTTE MART TUYỂN NHÂN VIÊN THỜI VỤ TẾT

Lotte mart

Lotte mart

Siêu thị Lotte Mart tuyển dụng nhân viên thời vụ làm dịp tết 2016
Thời gian: 1 tháng (Trước và sau tết âm lịch)
Chế độ: Lương hấp dẫn
Đăng ký tại:
https://docs.google.com/a/dntu.edu.vn/forms/d/1BULOWSE4o4KdXSr08igrKq_5oR1dSF-9NPhOGBJs0O4/viewform