Cty POSCO VHPC tuyển nhân viên

Cty POSCO VHPC có nhu cầu tuyển nhân viên các vị trí sau: