Công ty TNHH Ansell Việt Nam thông báo tuyển dụng

Công ty TNHH Ansell Việt Nam thông báo tuyển dụng
Công ty TNHH Ansell Việt Nam là công ty có 100% vốn đầu tư của Úc. Chuyên sản xuất/xuất khẩu găng tay chuyên dụng dùng cho các ngành công nghiệp.
Trưởng ca sản xuất:
* Trách nhiệm
• Quản lý và tổ chức các nguồn lực (nhân lực, vật tư, thiết bị, máy móc,…) phù hợp với tiến độ đơn hàng.
• Chịu trách nhiệm về các hoạt động của dây chuyền sản xuất trong ca để đảm bảo năng suất, chất lượng và các tiêu chuẩn quy trình được tuân thủ
• Đảm bảo thực hiện tốt phương pháp kiểm soát chất lượng
• Huấn luyện các thành viên trong nhóm và đào tạo nhân viên mới về kỷ luật làm việc, yêu cầu của sản phẩm
• Giám sát và nâng cao tay nghề của công nhân
• Giám sát thành tích của nhóm và đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện một cách hiệu quả.
• Đảm bảo tuân thủ các chính sách của công ty, các tiêu chuẩn EHS (Môi trường, Sức khỏe và An toàn).
• Duy trì và thúc đẩy các hoạt động sản xuất tinh gọn và 5S.
* Yêu cầu
• Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học trong các lĩnh vực liên quan.
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong công ty sản xuất
• Có kinh nghiệm Quản lý Nhân lực và kiến thức về Quy trình trong lĩnh vực liên quan
• Hiểu khái niệm 5S, có kinh nghiệm trong sản xuất tinh gọn & hệ thống ERP / SAP được ưu tiên
• Tư duy vững chắc về an toàn, chất lượng và đạt mục tiêu
• Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, tổ chức và động viên nhân viên
• Thành thạo kỹ năng giải quyết vấn đề, điều tra, định hướng chi tiết
• Kỹ năng làm việc nhóm
• Có khả năng sử dụng Phần mềm Microsoft (Outlook, Excel, Word, PowerPoint)
• Sẵn sàng làm việc theo ca
Địa chỉ công ty: Công ty TNHH Ansell Vina
Đường số 7, KCN Long Thành, Tam An, Long Thành, Đồng Nai
Điện thoại: 0977 991 297 - tuyển dụng.
email nhận hồ sơ: diep.bui@ansell.com