Công ty Nestle Việt Nam tuyển dụng

Nestle VN

Nestle VNNhằm phục vụ mục đích mở rộng sản xuất, góp phần đưa các sản phẩm của Nestlé tới gần hơn với người tiêu dùng, Nestlé Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

1. Production Supervisor (Giám sát sản xuất)
Tri An Factory
SL: 01

2. Production Assistant (Trợ lí sản xuất)
Dong Nai Factory
SL: 01

3. Safety Officer (Nhân viên An toàn) Binh An Factory
SL: 01

4. Planning Officer (Nhân viên kế hoạch sản xuất)
Binh An Factory
SL: 01

Ứng viên liên hệ Phòng Quan hệ Doanh nghiệp và Đào tạo kỹ năng để biết thêm chi tiết SĐT: 0937512869 (Mr. Quân Vũ)