Công Ty TNHH INZI VINA tuyển thực tập sinh

Công Ty TNHH INZI VINA tuyển thực tập sinh
Công ty TNHH INZI VINA là công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, chuyên sản xuất linh kiện điện tử.
Do nhu cầu tìm kiếm nguồn nhân lực tiềm năng để phục vụ cho chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh. Công ty cần tuyển thực tập sinh như sau:Phòng Quan hệ Doanh nghiệp và Phát triển Kỹ năng.