Cafe Arobi Tuyển dụng nhân viên phục vụ, Pha chế

Cafe Arobi Tuyển dụng

Vị trí: Nhân viên phục vụ, Pha chế
Số lượng: 08 sinh viên
Địa điểm: Gần ngã 4 Tân Phong 
Sinh viên được sắp xếp thời gian phù hợp với lịch học (bán thời gian)

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quan hệ Doanh nghiệp Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, hoặc liên hệ số điện thoại 0616252899 gặp thầy Tuấn Anh. Email: anh.buinguyentuan@dntu.edu.vn