CÔNG TY SAITEX INTERNATIONAL

Tuyển Dụng

Tuyển Dụng


                                                                                                                

VỊ TRÍ TĐVH CH.MÔN NAM/NỮ  
 
quản lý kho 12/12 Cao đẳng nam/nữ  
Nhân viên bảo trì 12/12 trung cấp nam  
tổ trưởng kho 12/12 12/12 nam  
nhân viên kho 12/12 trung cấp nam  
nhân viên thiết kế, nhảy size 12/12 trung cấp nam/nữ  
Nhân viên kế hoạch, định mức (IE) 12/12 trung cấp nam/nữ  
Kỹ thuật chuyền may 12/12 trung cấp nam/nữ  
tổ trưởng chuyền may 9/12 may mặc nữ  
công nhân may mẫu 9/12 may mặc nữ  
công nhân may có tay nghề 9/12 may mặc nữ  
công nhân kiểm hàng 9/12 may mặc nữ  
Công nhân đóng nút 9/12 may mặc nữ  
Lao động phổ thông 9/12 may mặc nữ  


 

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ đến:
Ms. Hương – Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự
Saitex International Đồng Nai : 226/8, Đường 2, Khu Công Nghiệp Amata, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
hoặc gửi CV qua địa chỉ email: huong.nguyen@sai-tex.com

CÁC BẠN SINH VIÊN CÓ NHU CẦU THỰC TẬP, THAM GIA TUYỂN DỤNG HÃY LÀM HỒ SƠ TUYỂN DỤNG
Hồ sơ Tuyển dụng nộp tại Thư ký Khoa
Hạn cuối 16 giờ, ngày 12 tháng 11 năm 2013
Mọi thắc mắc liên hệ: Thầy Vũ Vi Minh Quân. P. QUAN HỆ DOANH NGHIỆP.  ĐT 0976006765 Mail: Vuviminhquan@detn.edu.vn
 
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
KHOA..........................................

                                           HỒ SƠ TUYỂN DỤNG
 
Họ và tên SV ………………………………………..… Năm sinh ……….………………............
Lớp:…………………………………………….............Ngành học:………………………………
Đề nghị phỏng vấn tuyển dụng vào vị trí:
*Nhân viên nghiệp vụ                                                             *Phó phòng nghiệp vụ
*Tổ trưởng nghiệp vụ                                                             *Trưởng ca sản xuất
*Công nhân sản xuất                                                              *Vị trí khác
Nguyện vọng:…………………………………………………………………………………..
………………………………………………........................................................................
                                                                                           Ngày …tháng … năm 2013
                                                                                                    Người đăng ký
                                                                                               (ký và ghi họ tên)