CÔNG TY CROWN TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng: Kỹ thuật viên cơ khí, tốt nghiệp ngành cơ khí, cơ điện tử và các ngành có liên quan.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quan hệ Doanh nghiệp Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, hoặc liên hệ số điện thoại 0616252899 gặp thầy Tuấn Anh. Email: anh.buinguyentuan@dntu.edu.vn.