CÔNG TY BOSCH TUYỂN DỤNG

CÔNG TY BOSCH TUYỂN DỤNG
Hiện tại công ty Bosch đang tuyển dụng bảo trì Điện và Cơ khí thông tin ứng tuyển bên dưới Sinh viên các ngành liên quan có thể ứng tuyển thông qua link của công ty
Mô tả công việc và số lượng vui lòng truy cập link:
01 Kỹ thuật viên bảo trì điện (đi ca) https://smrtr.io/5Djyx
05 Kỹ thuật viên bảo trì cơ khí (đi ca) https://smrtr.io/4W8Tt