18:05 ICT Thứ sáu, 12/08/2022

anh

Thông tin cần thiết

Cổng thông tin

Dành cho doanh nghiệp
Viễn thông
Thép Seah
Hội doanh nhân
Golf Long Thành
Đăng ký giới thiệu thực tập 2017 - 2018
Diễn đàn

Trang nhất » Thông tin » Giới thiệu việc làm

Công ty Briskheat Việt Nam tuyển dụng Nhân viên thiết kế (Ưu tiên biết phần mềm SolidWorks)

Thứ năm - 07/04/2016 15:16
BriskHeat Vietnam is a 100% foreign invested license by BriskHeat, Inc. of the USA. Established in 1949, BriskHeat is a leader in industrial heating devices such as cloth heating jackets and insulators, temperature control equipment and accessories for a variety of applications with customers all over the world including USA, Japan, China, Korea, Europe and Singapore. Our products are used in a wide-variety of industries such as semiconductors, petrochemicals, food processing, aerospace, biotechnology, steel, laboratories, and power generation. At BriskHeat Vietnam we manufacturer flexible cloth heater jackets and insulators custom designed and engineered to meet our customers requirements. We are looking for qualify candidates as below:
Job description:
- Receive field drawings of piping/tubing systems to be heated with heater jackets; Break into jackets, finding maximum number of existing jacket geometries/shapes but minimizing the total number of heater jackets in the system.
(Vẽ và thiết kế các đường ống, khuôn mẫu cho các sản phẩm cách nhiệt; Thiết lập và định dạng các thông số kỹ thuật của sản phẩm trong hệ thống)
 
- Must be familiar with and able to work within a library/matrix of BriskHeat Geometry Codes (G-Codes) for heater jacket shapes.
(Thành thạo và có khả năng áp dụng phần mềm thiết kế, tính toán thông số khuôn mẫu  được lập sẵn của công ty BriskHeat cho các sản phẩm cách nhiệt).
 
- Create 3D solid model for any new jacket geometry, using SolidWorks.
(Sử dụng phần mềm solid work để tạo khuôn mẫu cho các phẩm)
 
- Document any new G-Codes for new heater jacket shapes.
(Soạn thảo các mô hình khuôn mẫu cho sản phẩm mới).
 
- Assemble all new and old 3D geometry files for the system into a single SolidWorks assembly file.
(Lắp ráp mô hình các khuôn mẫu mới và cũ để lưu trữ vào hệ thống solidworks).
 
- Save the assembly file and patterns using Pack&Go feature of SolidWorks into a labeled directory on an FTP site or other file exchange website.
(Lưu trữ  kết hợp thông số từ file và các khuôn mẫu sử dụng tính năng của Pack&Go trong phần mềm solidworks để đặt tên cho thư mục trong hệ thống mạng nội bộ).
 
- Provide link to the files and send an email for new system which includes link and also must include the customer requirements provided by appropriate Design Checklists.
(Cung cấp đường dẫn của các files thiết kế và gởi email cho các bộ phận liên quan bao gồm các yêu cầu của khách hàng và danh sách liệt kê các chi tiết thiết kế).
 
- Main responsible for accurate of pattern before release for sampling and production.
(Chịu trách nhiệm chính về sự chính xác của sơ đồ trước khi lên mẫu và ra sản xuất hàng loạt.)
 
- Double check all works of designing group for avoiding a serious mistakes during production/or making samples as:
(Kiểm tra lại tất cả các công việc của bộ phận thiết kế trước khi chuyển sang bộ phận khác nhằm tránh các việc thiệt hại nguyên liệu trong quá trình sản xuất hoặc ra hàng mẫu cụ thể như:
 
+ Compare with order sheet, picture and sample for double check pattern.  Give advises for adjustment on pattern for suitable with sample or picture.
(Đối chiếu với đơn hàng, hình vẽ và mẫu để kiểm tra lại khuôn. Đưa ra ý kiến để điều chỉnh khuôn cho phù hợp với mẫu hoặc hình vẽ).
 
+ Check the measurement chart and others technical factors before transfer to relation dept.
(Kiểm tra thông số và các chi tiết kỹ thuật trước khi chuyển cho các bộ phận liên quan)
 
+ Technical monitoring of articles which in production on in sample for detecting the technical mistake during process cause’s by pattern and learn experience from this and apply for next project .
(Giám sát về mặt kỹ thuật các mã hàng đã đưa ra sản xuất hoặc hàng mẫu nhằm phát hiện do lỗi phát sinh do khuôn để rút kinh nghiệm cho các đơn hàng khác).
 
- Daily/ weekly report to the Head Designer.
(Báo cáo công việc hàng ngày/ hàng tuần cho trưởng nhóm thiết kế)
 
- Provide and transfer information to other concerning person and Dept.
(Cung cấp và chuyển thông tin đến bộ phận có liên quan)
 
- Cooperate with other dept., and do other thing to help the company’s efficience.
(Phối hợp và hỗ trợ phòng ban khác giúp cho hiệu quả công việc của Công ty).
Requirement
- Education background (Trình độ học vấn): College / Cao đẳng trở lên
+ Fluent English (thành thạo tiếng Anh)
+ Ability to using Solidwords for creating 3D solid model for products (Có khả năng sử dụng phần mềm solid word để vẽ mô hình 3D cho sản phẩm)
 
- Target of work (Chỉ tiêu công việc):
+ Honest (Trung thực).
+ Careful in working (Cẩn thận trong công việc).
+ Correct/ accuracy when measuring and calculation (Đúng/ chính xác khi đo và tính toán)
+ Keep deadline (Công việc phải hoàn tất kịp thời).
 
- Review and evaluate the outcome for improvement.
(Xem xét và đánh giá kết quả sau khi hoàn tất để cải thiện công việc).
 
Contact person:
Email for application: diemchau@briskheat.com
Preferred language: English
Job Level
Experienced (Non-Manager)
Job Categories
Arts/Design
IT - Software
Production/Process
Preferred Language
English
 
What We Can Offer
13th Salary
Personal Accident Insurance
14 days Annual Leave
 
You Should Be Best At
Thiết Kế Kỹ Thuật  
Technical Design  
Solidwords BriskHeat Vietnam is a 100% foreign invested license by BriskHeat, Inc. of the USA. Established in 1949, BriskHeat is a leader in industrial heating devices such as cloth heating jackets and insulators, temperature control equipment and accessories for a variety of applications with customers all over the world including USA, Japan, China, Korea, Europe and Singapore. Our products are used in a wide-variety of industries such as semiconductors, petrochemicals, food processing, aerospace, biotechnology, steel, laboratories, and power generation. At BriskHeat Vietnam we manufacturer flexible cloth heater jackets and insulators custom designed and engineered to meet our customers requirements. We are looking for qualify candidates as below:
Job description:
- Receive field drawings of piping/tubing systems to be heated with heater jackets; Break into jackets, finding maximum number of existing jacket geometries/shapes but minimizing the total number of heater jackets in the system.
(Vẽ và thiết kế các đường ống, khuôn mẫu cho các sản phẩm cách nhiệt; Thiết lập và định dạng các thông số kỹ thuật của sản phẩm trong hệ thống)
 
- Must be familiar with and able to work within a library/matrix of BriskHeat Geometry Codes (G-Codes) for heater jacket shapes.
(Thành thạo và có khả năng áp dụng phần mềm thiết kế, tính toán thông số khuôn mẫu  được lập sẵn của công ty BriskHeat cho các sản phẩm cách nhiệt).
 
- Create 3D solid model for any new jacket geometry, using SolidWorks.
(Sử dụng phần mềm solid work để tạo khuôn mẫu cho các phẩm)
 
- Document any new G-Codes for new heater jacket shapes.
(Soạn thảo các mô hình khuôn mẫu cho sản phẩm mới).
 
- Assemble all new and old 3D geometry files for the system into a single SolidWorks assembly file.
(Lắp ráp mô hình các khuôn mẫu mới và cũ để lưu trữ vào hệ thống solidworks).
 
- Save the assembly file and patterns using Pack&Go feature of SolidWorks into a labeled directory on an FTP site or other file exchange website.
(Lưu trữ  kết hợp thông số từ file và các khuôn mẫu sử dụng tính năng của Pack&Go trong phần mềm solidworks để đặt tên cho thư mục trong hệ thống mạng nội bộ).
 
- Provide link to the files and send an email for new system which includes link and also must include the customer requirements provided by appropriate Design Checklists.
(Cung cấp đường dẫn của các files thiết kế và gởi email cho các bộ phận liên quan bao gồm các yêu cầu của khách hàng và danh sách liệt kê các chi tiết thiết kế).
 
- Main responsible for accurate of pattern before release for sampling and production.
(Chịu trách nhiệm chính về sự chính xác của sơ đồ trước khi lên mẫu và ra sản xuất hàng loạt.)
 
- Double check all works of designing group for avoiding a serious mistakes during production/or making samples as:
(Kiểm tra lại tất cả các công việc của bộ phận thiết kế trước khi chuyển sang bộ phận khác nhằm tránh các việc thiệt hại nguyên liệu trong quá trình sản xuất hoặc ra hàng mẫu cụ thể như:
 
+ Compare with order sheet, picture and sample for double check pattern.  Give advises for adjustment on pattern for suitable with sample or picture.
(Đối chiếu với đơn hàng, hình vẽ và mẫu để kiểm tra lại khuôn. Đưa ra ý kiến để điều chỉnh khuôn cho phù hợp với mẫu hoặc hình vẽ).
 
+ Check the measurement chart and others technical factors before transfer to relation dept.
(Kiểm tra thông số và các chi tiết kỹ thuật trước khi chuyển cho các bộ phận liên quan)
 
+ Technical monitoring of articles which in production on in sample for detecting the technical mistake during process cause’s by pattern and learn experience from this and apply for next project .
(Giám sát về mặt kỹ thuật các mã hàng đã đưa ra sản xuất hoặc hàng mẫu nhằm phát hiện do lỗi phát sinh do khuôn để rút kinh nghiệm cho các đơn hàng khác).
 
- Daily/ weekly report to the Head Designer.
(Báo cáo công việc hàng ngày/ hàng tuần cho trưởng nhóm thiết kế)
 
- Provide and transfer information to other concerning person and Dept.
(Cung cấp và chuyển thông tin đến bộ phận có liên quan)
 
- Cooperate with other dept., and do other thing to help the company’s efficience.
(Phối hợp và hỗ trợ phòng ban khác giúp cho hiệu quả công việc của Công ty).
Requirement
- Education background (Trình độ học vấn): College / Cao đẳng trở lên
+ Fluent English (thành thạo tiếng Anh)
+ Ability to using Solidwords for creating 3D solid model for products (Có khả năng sử dụng phần mềm solid word để vẽ mô hình 3D cho sản phẩm)
 
- Target of work (Chỉ tiêu công việc):
+ Honest (Trung thực).
+ Careful in working (Cẩn thận trong công việc).
+ Correct/ accuracy when measuring and calculation (Đúng/ chính xác khi đo và tính toán)
+ Keep deadline (Công việc phải hoàn tất kịp thời).
 
- Review and evaluate the outcome for improvement.
(Xem xét và đánh giá kết quả sau khi hoàn tất để cải thiện công việc).
 
Contact person:
Email for application: diemchau@briskheat.com
Preferred language: English
Job Level
Experienced (Non-Manager)
You Should Be Best At
Thiết Kế Kỹ Thuật  
Technical Design  
Solidwords 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp & Phát triển kỹ năng

Với đội ngũ nhân sự năng động nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục, bằng trái tim của nhà giáo chúng tôi trao đến sinh viên những giá trị tốt đẹp nhất. Đến nay, chúng tôi đã mở rộng mạng lưới đối tác lên tới hàng ngàn doanh nghiệp trải đều trên các tỉnh ở khu vực phía Nam, cung cấp chương...

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 55


Hôm nayHôm nay : 12783

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 196337

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17706423

Ngôn ngữ